Kusová a malosériová výroba podle výkresů zákazníků

KVALITA

Jakostní výroba je náš závazek.

Charakteristickým rysem k jakosti ve společnosti VMV je:

 • orientace na procesní přístup ke všem činnostem systému managementu jakosti (kvality)
 • důsledné uplatňování zásad managementu jakosti
 • pečlivá identifikace potřeb zákazníků, zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran
 • certifikovaný systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

POLITIKA JAKOSTI VMV, spol. s r. o.

 • Společnost VMV chce upevnit certifikovaný systém řízení jakosti a nadále ho pomocí přijatých opatření rozvíjet.
   
 • Společnost VMV má za největší cíl uspokojování potřeb svých zákazníků. K tomu účelů je ve společnosti přijata hlavní zásada: Cena + Termín + Kvalita = spokojenost zákazníka.
   
 • Společnost VMV může uspokojovat vysoké požadavky zákazníků a udržovat dobrou pověst společnosti pouze s vysoce motivovanými a kvalifikovanými spolupracovníky.
   
 • Společnost VMV chce zvyšovat svoji konkurenceschopnost pomocí cíleného vzdělávání svých zaměstnanců a pomocí dalších plánovaných investic.

Certifikace systému managementu jakosti

Náš systém managementu jakosti je certifikován a pravidelně auditován společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

Společnost VMV zavedla a používá systém řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2016, Výroba a montáž speciálních strojů, jejich dílů, přípravků, speciálního nářadí a měřidel.

Certifikát

Certifikát o zavedení a používání systému řízení jakosti dle
ČSN EN ISO 9001:2016