Kusová a malosériová výroba podle výkresů zákazníků

Projekt: Posílení pozice společnosti VMV na zahraničním trhu

 
Na základě žádosti o podporu ze dne 25.01.2017 bylo v souladu s cíli programu podpory OP PIK Marketing rozhodnuto o poskytnutí dotace na projekt "Posílení pozice společnosti VMV na zahraničním trhu", registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008912.
 
 
Cíle projektu:
Účastí na zahraničních veletrzích zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti na trhu a rozšířit svou působnost do dalších zahraničních regionů. Pronikat nadále na tyto trhy s kvalitními, přesnými, malosériovými strojírenskými díly.
 
 
Plánované přínosy projektu:
  • zvýšení obratu
  • zvýšení objemu výroby, které se promítne do zvýšení výkonů
  • zvýšení exportu
  • zvýšení podílu exportu na tržbách
  • zvýšení zaměstnanosti
  • zvýšení povědomí o společnosti VMV, spol. s r. o. v zahraničí, v zemích EU i mimo EU
  • zvýšení povědomí o ČR a zvednutí jejího dobrého jména v zahraničí,
  • aktivity projektu nijak nezatěžují životní prostředí a jsou zcela v souladu s horizontálními principy

 

Plánované veletrhy:
1. Subcon, Velká Británie, červen 2017
2. Elmia Subcontactor, Švédsko, listopad 2017
3. ESEF, Nizozemsko, březen 2018
4. Subcon, Velká Británie, červen 2018
5. Elmia Subcontactor, Švédsko, listopad 2018
6. Zuliefermesse, Německo, březen 2019
7. Subcon, Velká Británie, červen 2019
8. Elmia Subcontactor, Švédsko, listopad 2019
 
 
Realizace projektu:
červen 2017 až listopad 2019
 

Projekt: Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě

 
V červenci 2009 byla schválená dotace na vzdělávání našich pracovníků v projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00104 z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Logo ESF

Cíle vzdělávacího projektu:
Rozvoj znalostí a zkušeností zaměstnanců naší firmy a zvýšení konkurenceschopnosti celé firmy.
Hlavním cílem však je zvýšit kvalifikaci pracovníků a tuto kvalifikaci udržet, aby vzrostla jejich hodnota na trhu práce.

 

Klíčové vzdělávací aktivity projektu:
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Vzdělávání osob v kontaktu se zákazníky a dodavateli
Vzdělávání v oblasti jakosti
Vzdělávání požadované legislativou
Účetní a daňová legislativa
Etika

 

Realizace projektu:
1. září 2009 až 31. srpna 2012.

Plnění monitorovacích indikátorů (stav k 31.8.2011):
Kód Název

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

Plnění

07.41.00 Počet podpořených osob - celkem

60

58

97 %

07.41.10 Počet podpořených osob - klienti služeb

60

58

97 %

07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem

1

1

100 %

07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem

189

209

111 %

07.57.00 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

1

1

100 %

 

 
 

Projekt: Vzdělávejte se!

 
V srpnu 2009 byla uzavřena s Českou republikou, zastoupenou Úřadem práce v Jihlavě dohoda o vzdělávání našich zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se!, číslo: MZ 5/2009, MZ 6/2009, MZ 7/2009 a MZ 8/2009, CZ.1.04/1.1.00/34.00001 z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Logo ESF

Cíle vzdělávacího projektu:
Zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, zvýšení jejich uplatnění na trhu práce, zvýšení produktivity práce v naší firmě.

 

Vzdělávací aktivity:
a) Programování NC strojů
b) Efektivní komunikace - prevence a řešení konfliktů
c) Zvyšování znalostí a dovedností v MS Excel
d) Rozvoj dovedností v oblasti obrábění a programování CNC strojů

 

Realizace projektu:
září 2009 až listopad 2009 (projekt úspěšně ukončen)
Volné pracovní pozice
KONTAKT
VMV, spol. s r. o.  
Žizkova 4318/53 Tel.: +420 567 304 921
58601 Jihlava E-mail: info@vmv.cz
Česká republika  

 

AgieCharmilles CUT 200 Sp
Exciting News: Wire EDM Machine in Our Facility! (1st December 2023) We are thrilled to announce...