Kusová a malosériová výroba podle výkresů zákazníků

Prohlášení o politice životního prostředí

 

„Přírodu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili nám ji naše děti.“

Andre Gide, 1869 - 1951, francouzský prozaik a dramatik

 

Naší politikou je snižovat dopad provozu firmy na životní prostředí. Cílem je podporovat udržitelnost a ekologické povědomí na všech úrovních firmy

  • Dodržováním všech platných právních předpisů v oblasti životního prostředí a závazků udržitelnosti
  • Měřením, analyzováním a hodnocením dopadů našich obchodních a provozních aktivit
  • Předcházením znečištění a snižováním spotřeby zdrojů prostřednictvím strategií nakládání s odpady, které podporují minimalizaci odpadu, opětovné použití, obnovu a recyklaci
  • Začleněním opatření energetické účinnosti do zařízení firmy a podporou efektivního využívání energie ve všech oblastech podnikatelské činnosti
  • Propagací a pokračováním v investicích do technologií, které poskytují alternativy ke služebním cestám a k omezení transportu zboží
  • Znalostmi našich zaměstnanců o dopadu svých pracovních činností na životní prostředí s cílem minimalizovat tyto dopady
  • Neustálým zlepšováním a přezkoumáním našich environmentálních cílů a záměrů, politik a postupů
Volné pracovní pozice
KONTAKT
VMV, spol. s r. o.  
Žizkova 4318/53 Tel.: +420 567 304 921
58601 Jihlava E-mail: info@vmv.cz
Česká republika