Kusová a malosériová výroba podle výkresů zákazníků

Vzdělávání

Pravidelné vzdělávání našich zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších úkolů naší společnosti. Vzdělávání je pečlivě plánováno, realizováno a pravidelně hodnoceno. V této sekci přinášíme informace činnostech přesahující "pravidelné" vzdělávání a školení.

Projekt: Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě

 
V červenci 2009 byla schválená dotace na vzdělávání našich pracovníků v projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/23.00104 z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Logo ESF

Cíle vzdělávacího projektu:
Rozvoj znalostí a zkušeností zaměstnanců naší firmy a zvýšení konkurenceschopnosti celé firmy.
Hlavním cílem však je zvýšit kvalifikaci pracovníků a tuto kvalifikaci udržet, aby vzrostla jejich hodnota na trhu práce.

 

Klíčové vzdělávací aktivity projektu:
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Vzdělávání osob v kontaktu se zákazníky a dodavateli
Vzdělávání v oblasti jakosti
Vzdělávání požadované legislativou
Účetní a daňová legislativa
Etika

 

Realizace projektu:
1. září 2009 až 31. srpna 2012.

Plnění monitorovacích indikátorů (stav k 31.8.2011):
Kód Název

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

Plnění

07.41.00 Počet podpořených osob - celkem

60

58

97 %

07.41.10 Počet podpořených osob - klienti služeb

60

58

97 %

07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem

1

1

100 %

07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem

189

209

111 %

07.57.00 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

1

1

100 %

 

 
 

Projekt: Vzdělávejte se!

 
V srpnu 2009 byla uzavřena s Českou republikou, zastoupenou Úřadem práce v Jihlavě dohoda o vzdělávání našich zaměstnanců v rámci projektu Vzdělávejte se!, číslo: MZ 5/2009, MZ 6/2009, MZ 7/2009 a MZ 8/2009, CZ.1.04/1.1.00/34.00001 z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Logo ESF

Cíle vzdělávacího projektu:
Zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, zvýšení jejich uplatnění na trhu práce, zvýšení produktivity práce v naší firmě.

 

Vzdělávací aktivity:
a) Programování NC strojů
b) Efektivní komunikace - prevence a řešení konfliktů
c) Zvyšování znalostí a dovedností v MS Excel
d) Rozvoj dovedností v oblasti obrábění a programování CNC strojů

 

Realizace projektu:
září 2009 až listopad 2009 (projekt úspěšně ukončen)
Volné pracovní pozice

Více informací?

Kristýna Kalinová

Tel.: +420 567 303 878
Fax: +420 567 308 741
Email: kalinova@vmv.cz