Kusová a malosériová výroba podle výkresů zákazníků

SPOLUPRÁCE SE STUDENTY

Máte zájem spolupracovat s naší společností při tvorbě Vaší seminární, bakalářské, magisterské nebo doktorandské práce?

Pak nás neváhajete kontaktovat s Vaší představou na e-mail: info@vmv.cz

Reference o spolupráci

15. 12. 2015

     Společnost VMV, spol. s r. o. jsem oslovila v listopadu 2015 s žádostí o poskytnutí rozhovoru na téma „Rizika v zahraničním obchodě strojírenských firem a zajištění těchto rizik“, který jsem potřebovala jako zdroj primárních dat do své disertační práce. Disertační práci zpracovávám na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a tento rozhovor mi poskytl mnoho cenných informací z praxe, které jsem potřebovala pro vytvoření komplexního pohledu na problematiku rizik v zahraničním obchodě, se kterými se české strojírenské podniky střetávají.

     VMV, spol. s r. o. jsem si vybrala proto, že patří mezi malé a střední strojírenské podniky, které exportují svoji produkci na zahraniční trhy. To jsem zjistila zejména díky přehledným internetovým stránkám společnosti, které mi předem poskytly informace pro mé rozhodnutí společnost oslovit. Velice mě překvapila vstřícná reakce jednatele společnosti, pana Ing. Petra Maschity, který obratem zareagoval na můj e-mail s kladnou odpovědí na moji žádost. Očekávala jsem, že reakce na můj e-mail bude zamítavá, protože v dnešní době bohužel jednatelé společností dostávají denně mnoho nevyžádané pošty. Avšak pan Maschita byl velice ochotný. Náš rozhovor proběhl 30. listopadu 2015 a trval zhruba hodinu.

Na závěr bych chtěla vyzdvihnout několik bodů, kterých si na společnosti VMV, spol. s r. o. cením:

  • Ochota spolupracovat se studenty vysoké školy
  • Rychlá reakce na můj e-mail a moji žádost
  • Přátelský a vstřícný přístup
  • Přehlednost webových stránek společnosti
  • Profesionální vystupování

Ještě jednou děkuji společnosti, a především panu jednateli, za poskytnutí rozhovoru.

S pozdravem

Ing. Martina Toulová
doktoranda Ústavu marketingu a obchodu
Provozně-ekonomická fakulta
Mendelova univerzita v Brně


 

Volné pracovní pozice

Více informací?

Kristýna Kalinová

Tel.: +420 567 303 878
Fax: +420 567 308 741
Email: kalinova@vmv.cz